England and Wales
0800 612 7 612
info@phc-law.co.uk

Wypadek w fabryce w UK

Eksperci w sprawach odszkodowań. Bez wstępnych opłat.

Wypadek w fabryce w UK

Wypadek w fabryce często jest rezultatem defektu maszyny i złego szkolenia pracownika.

Wypadki przy pracy są bardzo częstą przyczyną urazów. Większość z nas uważa swoje miejsca pracy za bezpieczne, a wykonywaną pracę za rutynową. Jeżeli jednak ulegli Państwo wypadkowi w fabryce i doznali obrażeń, w Państwa najlepszym interesie leży dochodzenie swoich roszczeń o odszkodowanie.Wypadek w fabryce

Zapewniając bezpłatną i niezobowiązującą konsultację Państwa sprawy, możemy pomóc Państwu podjąć właściwą decyzję. Ubiegając się o odszkodowanie, nie powinniśmy kierować się poczuciem lojalności wobec pracodawcy. Pracodawca nie może wywierać nacisków ani zastraszać osoby poszkodowanej przed podjęciem kroków zmierzających do uzyskania należnego odszkodowania za wypadek w fabryce.

Odszkodowanie za wypadek w fabryce

Pracodawca ma obowiązek prawny zabezpieczenia swoich pracowników oraz minimalizacji ryzyka obrażeń w wyniku wypadku przy pracy. Jeśli jednak dojdzie do takiego wypadku, pracodawca winien jest zapewnić Państwu pomoc oraz umożliwić powrót do pracy po zakończeniu leczenia.

Nasi prawnicy czekają na Państwa zgłoszenia, aby służyć Państwu swoim wieloletnim doświadczeniem w uzyskiwaniu maksymalnych odszkodowań za wypadek przy pracy w fabryce. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy warto ubiegać się o odszkodowanie, zapraszamy serdecznie do kontatku z nami w języku polskim.